HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Elgen

Elgen er, med en skulderhøjde på op over 2 meter, den største hjorteart i verden.

Værd at vide om ELGEN

Tyrene kendes især på deres karakteristiske gevirer, som hos store tyre i Nordamerika, kan veje helt op mod 35 kg. Geviret vokser helt frem til august eller september og smides for de gamle tyres vedkomne omkring nytår, mens yngre hanner kan bære det helt frem til marts.

Elgen lever for det meste alene og helst i blandingsskove med både nåletræer og løvtræer. Den trives især i fugtige områder, og elgen er en yderst habil svømmer der kan blive under vandet i op til ét minut. Det ses også fra tid til anden, at svenske elge formår at svømme hele vejen til Danmark. Elgen er trods sin størrelse overraskende adræt og kan løbe helt op til 56 km i timen.

Om foråret og sommeren lever koen og tyren hver for sig, men koen har ofte selskab af sine kalve. Elgene parrer sig om efteråret, og i det følgende forår får koen 1-2 kalve. Tyrene konkurrerer om en ko ad gangen, men i løbet af én sæson parrer en tyr sig ofte med flere køer. Under slagsmålene om køerne, kan tyrene komme så hårdt til skade, at de bliver et let bytte for rovdyr som ulve, bjørne og til tider pumaer.

Quote

Vidste du, at...


… elgens karakteristiske store snude, både sikre elgen en overordentlig god lugtesans og hjælper elgen med at komme af med varmen? Overskudsvarmen fra et fintmasket net af blodkar fordamper, når elgen trækker vejret gennem de store næsebor."

Her er lidt fakta om Elgen

Hvor lever elgen?

Den amerikanske elg (Alces americanus) findes naturligt udbredt i store dele af Nordamerika, hvor den klassificeres som almindelig. Den eurasiske elg (Alces alces) er talrig på verdensplan, hvor den lever i de nordlige egne af både Europa og Asien. Den blev næsten udryddet i Skandinavien, men bestanden er nu i fremgang, og man mener, at der findes langt over en ½ million elge i Skandinavien.

Hvor meget vejer en elg?

Elge kan veje mellem 270-770 kg. Hannerne kan være helt op til 40% større end hunnerne.