HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Kæmpemyreslugeren

Kæmpemyreslugeren findes naturligt i Central- og Sydamerika. Myreslugeren har fået sit navn på grund af dens særprægede kost.

Værd at vide om KÆMPEMYRESLUGEREN

Myreslugeren bruger sine stærke kløer til at åbne termitbo eller rådne træstammer, for at få fat i de proteinholdige insekter. Herefter slikker den de mange små insekter i sig, med sin meget lange klistrede tunge. Tungen kan række imponerende 61 cm ind i insekternes gangsystemer, og udskiller et sekret fra tungen, som gør at deres bytte sidder uhjælpeligt fast på tungen. Med denne specialiserede spiseteknik, kan en voksen myresluger spise omkring 35.000 myrer på én dag.

Kæmpemyreslugeren findes i en række forskellige leveområder, bl.a. sump, skov og græsland. Til trods for at den jages af både jaguarer og pumaer, er det dog ødelæggelse af myreslugerens leveområder, der er artens største trussel. Arten klassificeres som sårbar, og er desværre i tilbagegang.

Myreslugerens mærkværdige udseende har vakt meget opsigt, og den bruger bl.a. den store hale som et slags skjold til at gemme sig, og derved kamuflere sig. Derudover er myreslugerens farvesammensætning udviklet med henblik på at kamuflere dens unge, som moderen bærer på ryggen. Moderens og ungens farveaftegninger falder i et med hinanden, og derved kamufleres ungen særdeles godt.

Quote

Vidste du, at...

"... kæmpemyreslugeren ingen tænder har, men at dens tunge kan række 61 cm ud af munden?"

Her er lidt fakta om MYRESLUGEREN

Hvor stor er kæmpemyreslugeren?

Kæmpemyreslugerens krop er 100-120 cm.

Hvor længe er myreslugeren drægtig?

Kæmpemyreslugeren er drægtig i 184-190 dage.

Hvor mange unger føder kæmpemyreslugeren ad gangen?

Kæmpemyresluger føder 1 unge ad gangen.