HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Den røde panda

Den røde panda er ca. 56-63 cm lang med en 35-47 cm lang og tyk hale med skiftevis lyse og mørke bånd.

Værd at vide om RØD PANDA

Hovedet er rundt med en kort, hvid snude. Den har store, strittende, hvide ører og hvide kinder. Pelsen er lang, rødbrun og ret grov. Under den lidt grove yderpels er den mere blød og ulden. Bugen er typisk mørk/sort, og det samme er benene. Benene er vinklet indad, hvilket giver pandaen en vraltende gang, men formidable klatreegenskaber. Farven kan variere lidt afhængig af udbredelsesområdet, hvor dyrene typisk er lidt mørkere mod øst. Der er hverken farve- eller størrelsesforskel på hanner og hunner.

Den røde panda findes i bjergområderne i det nordlige Myanmar (Burma) og i de vestlige dele af de kinesiske provinser, Sichuan og Yunnan, typisk mellem 2.200 og 4.800 meter over havets overflade. Her lever den i tempererede områder i både løv og nåleskov, ofte med underskov af bambus og tætte buske/krat.

Hanner og hunner mødes kun i parringstiden, hvor hannerne duftmarkerer med urin og ved at gnide deres kønsorganer mod træer, sten mm. Hunnen inviterer hannen til parring, som foregår på jorden. Både hanner og hunner parrer sig med mere end én partner.

Den røde pandaen er mest aktiv i skumringstiden, ved daggry og i nattetimerne. Den lever mest i træerne, men når den en sjælden gang skal ned fra et træ, foregår det med hovedet først, og halen bruges til at holde balancen.

Føden består af bær, skud, fugleæg, blade og skud, men bambusblade er den primære føde. Pandaen bøjer bambusgrenene ned, så den kan nå bladene med munden. Den kan også bruge forpoterne til at føre føden op til munden med.

En smuk pels

Den røde panda er truet af skovrydning, befolkningstilvækst og andre menneskelige aktiviteter.

Dette går ud over dens redepladser, føde og isolerer dyrene i små populationer af ubeboelige habitater. Pelsjægere og krybskyttere udgør ligeledes en stor trussel, da de sælger skindet eller dyret til interesserede købere. Skindet bruges bl.a. til hatte og halen som støvklud. Skindet bliver også brugt af brudgommen ved lokale kinesiske bryllupper. Pandaen er beskyttet og blev erklæret truet i 1988.

Quote

vidste du, at...

"... den røde panda tidligere har tilhørt både hundefamilien og dernæst bjørnefamilien? På baggrund af nyere DNAanalyser, har man nu tildelt den røde panda, sin helt egen familie."

Her er lidt fakta om Geparden

Hvad spiser den rød panda?

Føden består af bær, skud, fugleæg, blade og skud, men bambusblade er den primære føde. Pandaen bøjer bambusgrenene ned, så den kan nå bladene med munden. Den kan også bruge forpoterne til at føre føden op til munden med.

Hvornår er den røde panda kønsmoden?

Den røde panda bliver kønsmoden, når den er omkring 18 måneder gammel. Den røde panda lever normalt solitært, så hanner og hunner mødes altså kun i parringstiden.

Hvor lever den røde panda?

Den røde panda findes i bjergområderne i det nordlige Myanmar (Burma) og vestlige dele af Sichuan og Yunnan, typisk mellem 2.200 og 4.800 meter over havets overflade. Her lever den lever i tempererede områder i både løv og nåleskov, ofte med underskov af bambus og tætte buske/krat.