Ree Park - Danmarks bedste oplevelse

Ree Park er nomineret til Danmarks bedste oplevelse.

Tusind tak for nomineringen, hjælp os med at vinde.

Stem og vind præmier for 25.000 kr. 

HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Eland Antilopen

Eland antilopen er verdens største antilope. Her vejer en fuldvoksen tyr op til 1.000 kg. Hunnerne er markant mindre og vejer almindeligvis mellem 300-600 kg.

Værd at vide om ELAND ANTILOPER

Eland antiloper lever i flokke bestående af omkring 25 individer, hvoraf 1-2 er voksne tyre.

Eland antilopens fødevalg er meget alsidigt, og på grund af sin størrelse kan den nå højtsiddende løvblade. Ofte brækker eland antilopen hele grene af med sine kraftige horn for derved lettere at kunne nå blade og bark, som mindre antiloper ikke kan nå.

I Ree Park Safari kan du møde eland antilopen på den afrikanske græssavanne. Hvis flokken går tæt forbi dig, kan du høre en mærkelig klikkende lyd fra dyrenes ben. Lyden er mest tydelig fra de store hanner, hvor klikkene fortæller andre hanner om lederens størrelse og dominans. Hvis ikke lyden er nok til at holde yngre hanner på afstand, vil de to hanner indgå i en brydekamp hvor det gælder om at skubbe modstanderen baglæns.

I begyndelsen af 1900-tallet forsøgte man flere steder at erstatte tamkvæget med eland antiloper. Tanken bag dette var, at tamkvæg næsten udelukkende spiser græs, hvilket hurtigt forsvinder fra græsningsarealerne. Eland antiloperne er derimod i langt højere grad specialiseret til et liv med varierende føde, afhængig af årstiden. Desuden giver antilopen en stor mængde mørt kød, og dens skind er af en høj kvalitet. Endelig producerer en eland ko dagligt 5-6 liter mælk der er meget næringsrig og fed.

Verdens største antilope

Eland antilopen er verdens største antilope. De fuldvoksne tyre kan veje helt op til 1.000 kg. Hunnerne er markant mindre og vejer almindeligvis mellem 300-600 kg.

Her er lidt fakta om Eland Antilopen

IUCN vurderer eland antilopen til at være stabil i antal. Der er dog store forskelle på om populationen er i fremgang eller tilbagegang indenfor de forskellige beskyttede områder. Generelt er antallet af eland antiloper i vækst i private områder, mens det modsatte desværre er tilfældet i den fri natur. Her er de visse steder helt fraværende i deres naturlige leveområder.

Den største trussel for eland antiloperne er menneskelig aktivitet så som opsætning af hegn og krybskytteri.
Hvad spiser eland antilopen?

Blade, skud og urter

Hvor mange kalve får eland antilopen?

Eland antilopen får 1 kalv om året.

Hvor lever eland antilopen?

Elandantiloper er vidt udbredt i Afrika, syd for Etiopien og Angola. Her foretrækker de både den åbne del af savannerne samt de levesteder med spredt bevoksning af buske og træer. Selv i de tørreste egne og helt op af bjergsider, klarer elandantiloperne fint de hårde livsvilkår, og arten er ikke truet og generelt stabil.