Ree Park - Danmarks bedste oplevelse

Ree Park er nomineret til Danmarks bedste oplevelse.

Tusind tak for nomineringen, hjælp os med at vinde.

Stem og vind præmier for 25.000 kr. 

HVAD SØGER DU?

Naturbevarelse

Lokalt og internationalt

Ree Park er meget mere end en safaripark

Vi har i mange år sagt, at det faktisk er forkasteligt at holde dyr i fangenskab. Når vi så vælger at gøre det alligevel, ligger der mange gode grunde bag.

Ree Park Safaris arbejde med naturbevarelse strækker sig langt længere end safariparken på Djursland. Vi er overbeviste om, at de dage hvor en zoos formål blot var at fremvise et udvalg af verdens dyre- og planteliv, heldigvis er ovre. I dag er dyre-, plantearter og naturområder i høj risiko for at forsvinde for øjnene af os, over hele verden. Ree Park Safari arbejder derfor med bevarelse ikke blot i og omkring safariparken, men også ude i den rigtig vilde natur – dét giver god mening.

Naturbevarende arbejde in- og ex situ

Ree Park Safari arbejder med aktiv naturbevarelse in- og ex situ. Men hvad betyder det?

Det betyder, at Ree Park Safaris naturbevarende arbejde falder i to hovedkategorier. Vi er nok mest kendte for arbejdet med at bevare truede dyrearter i fangenskab. Dette omfattende avlsarbejde kaldes ex situ naturbevarelsesarbejde, og dækker over hele det omfattende avlsarbejde, der foregår bag kulisserne her i Ree Park Safari.

Mindst lige så vigtigt er vores naturbevarelsesarbejde in situ, som dækker over alt bevarelsesarbejde i den fri natur. Dét dækker dels over den indsats, vi gør for vores hjemmehørende vilde dyre- og plantearter på Djursland. Men langt den største del af vores in situ indsats, har siden 2012 ligget i Masai Mara i Kenya.
In situ

In situ betyder kort og godt 'på stedet'

Ved in situ naturbevarelsesarbejde arbejder man ”på stedet”, altså ude i den vilde natur. Det kan omfatte både dyre- og planteliv eller hele økosystemer.

Ree Park Safaris in situ arbejde, ligger primært i Masai Mara i Kenya.

EX situ

Ex situ betyder 'fjernet fra sit oprindelige sted'

Ex situ bevarelsesarbejde foregår udenfor dyrets naturlige leveområde.

Det kan eksempelvis være avlsarbejderne med de mange truede dyr fra hele verden, som foregår her på stedet i Ree Park Safari.

Natur-
bevarelse i Masai Mara, Kenya

I Ree Park Safari har vi valgt at fokusere hele vores in situ naturbevarende indsats i Masai Mara i Kenya. Her styres alt bevarelsesarbejdet af Ree Park Safaris naturbevarende fond, Karen Blixen Camp Trust. Denne fond har til formål at bevare det unikke og skrøbelige økosystem i Masai Mara.

Hele organisationens arbejde kan udelukkende udføres takket være sponsorer, samarbejdspartnere og i kraft af donationer.

Donér et valgfrit beløb til
Mobile Pay nr. 826450

Alle de donationer Ree Park Safari modtager, går til vores naturbevarende fond, Karen Blixen Camp Trust.

Vil du hjælpe os med at lave naturbevarende arbejde, så kan du enten sende en generel donation til Karen Blixen Camp Trust på Mobile Pay: 826450

Karen Blixen Trust

Ree Park Safari har oprettet Karen Blixen Camp Trust som en kenyansk nonprofit organisation. Trusten er placeret i det unikke og skrøbelige økosystem i Masai Mara i det vestlige Kenya, hvor Karen Blixen Camp ligger.

Sammen med partnere og donorer støtter Trusten bevarelsen af naturen og dyrelivet samt styrkelse af lokalsamfundet gennem uddannelse og projekter.

Læs om Karen Blixen Camp Trust og projekter
Previous Next

Naturbevarelse omfatter

Dyrenes bevarelse Læs mere
Karen Blixen Camp Trust Læs mere
Naturbevarelse projekter Læs mere
Fadder for et dyr Læs mere

Læs om Ree Park Safari