Ree Park - Danmarks bedste oplevelse

Ree Park er nomineret til Danmarks bedste oplevelse.

Tusind tak for nomineringen, hjælp os med at vinde.

Stem og vind præmier for 25.000 kr. 

HVAD SØGER DU?

Organisationsudvikling ved Carsten Brandt

Center for organisationsudvikling

Ree Parks Center For Organisationsudvikling (CFO) består af anerkendte specialister inden for alle grene af organisationsudvikling, så som strategi- og forretningsudvikling, chef- og lederudvikling, teamudvikling og personlig udvikling, sparring og mentaltræning.

Organisationsudvikling hos Carsten Brandt

Hos Ree Parks Center for Organisationsudvikling (CFO) tilbyder vi virksomheder organisationsudvikling, hvor vi kan indgå i den strategiske, taktiske og i den operationelle fase igennem strategi- og forretningsudvikling, chef- og lederudvikling, teamudvikling, personlig udvikling, sparring, foredrag og mentaltræning m.m..

Et forløb, hvad end det er strategi eller ledelsesudvikling, afvikles i samarbejde med én af Danmarks mest kompetente og erfarne virksomhedsrådgivere, Carsten Brandt.

Vi garanterer effekten af vores udviklingsforløb

Vi er eksklusivt i stand til at dokumentere effekten af vore udviklingsforløb. Herved sikrer vi, at vore kunder altid kan se værdien af deres investering i et samarbejde med Center For Organisationsudvikling.

Kontakt Carsten Brandt, Chefkonsulent for Center for Organisationsudvikling på carsten.brandt@reepark.dk

Hvem er Carsten Brandt

Carsten har, foruden sin militærkarriere som reserveofficer, været ansat i Coca-Cola, hvor han i 11 år var beskæftiget inden for salg, marketing og service på både medarbejder- og ledelsesniveau.
Efter en længere årrække som virksomhedsrådgiver i Carsten Mørch Kurser A/S, startede han i 2001 sit eget konsulentfirma, CBPU. Sideløbende med sit konsulentvirke, er Carsten også brancheformand for den del af Rådgiverbranchen i Dansk Erhverv, som udbyder organisationsudvikling, og han er medlem af Dansk Erhvervs Rådgivningsudvalg.
Carsten Brandt er uddannet indenfor bestyrelsesarbejde og bestrider flere bestyrelsesformands-poster.

Carsten er/har været mentaltræner for både topatleter og hold, f.eks. inden for golf, skydning, dart, racing, badminton, ridning, Militær 5-kamp m.fl.

Sideløbende med erhvervskarrieren dyrker Carsten selv sport på top-eliteplan, som riffelskytte på det danske landshold, hvor han i 2021 kan fejre sit 40 års jubilæum. Han er også regerende verdensmester, uofficiel verdensrekordholder og indehaver af 6 danske rekorder. Han har til dato vundet over 70 danske mesterskaber. Carsten Brandt er også tidligere racerkører.

Forløb for organisations-
udvikling med Carsten Brandt

Indenfor organisationsudvikling, kombinerer Carsten sine to karrierespor og bidrager derfor både med dybdegående viden omkring de strategiske, taktiske og operationelle niveauer, der er i en virksomhed og hvad de kræver. Herudover, også de mentale og teamorienterede øvelser og initiativer, som han fået dels fra sin militærbaggrund, samt fra sin tid hos Carsten Mørch Kurser.
Strategiplan

Sammen med ledelse og HR-afdeling opstilles en strategiplan for gennemførelse af et forløb, der skal hjælpe med at sikre f.eks fastholdelse af kompetente ledere og medarbejdere, nedbringelse af sygefravær, øget trivsel på arbejdspladsen og kompetenceudvikling via uddannelse.

Organisationsudviklingsforløb

Et organisationsudviklingsforløb er bygget op omkring seks faser, der udgør konceptet MRPROF. Dette specialdesignet framework, gør os i stand til at kunne dokumentere effekten af jeres forløb og sikrer, at I kan se værdien af jeres investering i et samarbejde med Carsten hos Ree Parks Center For Organisationsudvikling (CFO).

De seks faser i MRPRO

Mål: Formål og mål med udviklingsforløbet defineres.

Research: Undersøgelse af det aktuelle udviklingsstadie. Der benyttes tests og analyser samt interviews.

Paratgørelse: Målet med det videre forløb synliggøres overfor deltagerne, og forventningerne afstemmes.

Realisering: Fasen for synliggørelse og træning. Der skelnes mellem følgende aktivitetsformer: foredrag, endagsaktiviteter og events, seminarer, kurser. Efter aktiviteten udfærdiges en handlingsplan, der skal sikre, at læringen omsættes til udvikling på arbejdspladsen.

Opfølgning: I perioden fra Realisering og til Fastholdelse, foretages en struktureret og målrettet opfølgning i forhold til implementering.

Fastholdelse: På et møde med deltagerne afdækkes udviklingen og effekten af udviklingsforløbet med effektmålingsredskaber som f.eks. trivselsundersøgelse (for organisationen) og teamanalyse (teamudvikling). Handlingsplanerne evalueres og justeres mhp. at sikre fortsat udvikling.

Ledelsesudvikling

• Bestyrelsesarbejde
• Senior Management udvikling, træning og sparring
• Lederudvikling og træning
• Lederuddannelse
• Ledercoaching og sparring
• Lederen som mentaltræner
• Projektledelse
• Synlig ledelse
• Forandringsledelse
• Situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling

Personlig udvikling

• Personlig udvikling - åbne kurser
• Personlig sparring og rådgivning
• Karriererådgivning
• Jobsøgning
• Coaching
• Stresshåndtering
• Mentaltræning
• Personlighedstest
• Adfærdsprofilanalyse

Personlig udvikling

Foredrag - Trivsel på arbejdspladsen

Carsten Brandt kommer i sit foredrag 'Fra brokkultur til vinderkultur' med et levende indspark til, hvordan den måde, vi arbejder sammen på, har indflydelse på de resultater vi får.  

• God trivsel - fra brokkultur til vinderkultur
• Powerful Communication (Bob Berkowitz, USA)
• Vinderindstilling
• Styrk dit fokus gennem mentaltræning
• Vinderindstilling
• Kundeservice

Foredrag

Organisationsudvikling

• Virksomhedsrådgivning
• Mål- & Strategiudvikling
• Organisationstræning
• Kommunikation – strategi, træning og rådgivning
• Forretningsudvikling
• Rekruttering & Headhunting
• Trivsel på arbejdspladsen
• Trivselsundersøgelser
• Salgstræning
• Kundeservice
• Effektivisering
• LEAN
• ISO Certificering
• Kick-Off arrangementer og events
• Foredrag om brokkultur og vinderkultur

Center for organisationsudvikling

Teamudvikling og teambuilding

• Teambuilding
• Teamtræning
• Teamudvikling og sparring
• Selvstyrende grupper
• High Performance Team
• Tavlemøder
• Team-effekt-målinger
• Teamprofilanalyser

Teamudvikling og teambuilding

Førende eksperter til rådighed

• God trivsel - fra brokkultur til vinderkultur
• Powerful Communication (Bob Berkowitz, USA)
• Vinderindstilling
• Styrk dit fokus gennem mentaltræning
• Vinderindstilling
• Kundeservice

Ligger organisationens behov for udvikling ikke indenfor ovenstående
kategorier, har vi nogle dygtige samarbejdspartnere, som kan hjælpe.

Møder og firmaevents

Møder, konferencer, firmafest, firmaevent, firmaudflugt, organisationsudvikling og mange flere arrangementer for firmaer, organisationer, foreninger og teams.