Fodringer i Ree Park Safari

Siden bruger cookies. Klik på godkend for at slippe for denne besked

Godkend

Sumatra tiger

Fodringer

Oplev sumatra tigeren blive fodret

Er 10.00 - 16.00

Kl. 12:00

Arktisk ulv

Kl. 02:00

Gepard

Kl. 03:00

Hvidhåndet gibbonabe

Sumatra tiger

Sumatratigeren er den mindste af de 8 anerkendte underarter af tigere. Tigeres kropsstørrelse og farvesammensætning varierer geografisk og afspejler sandsynligvis tilpasninger til de meget forskelligartede habitater, de lever i. Dyrene med de lyseste farver ses ofte i tørre habitater, mens de mere rød-orange farver oftere ses i tættere bevoksede skovområder.

Unikt for Sumatra tigeren er, at striberne er tyndere, og ”manken” er kraftigere, end hos de øvrige underarter.

Tigeren er som art enormt tilpasningsdygtig. Sumatratigeren lever hovedsageligt i isolerede skovområder, i både høj- og lavland, og i jungle og sumpområder på Sumatra. Generelt er tigerens gode tilpasningsegenskab en stor fordel for individantallet, men alt for mange steder er især subpopulationer på kanten af ekstinktion p.g.a. genetisk isolation. Oprettelse af bufferzoner og korridorer mellem subpopulationer er nødvendige for disse populationers overlevelse.

Tigere er solitære dyr. Som hos de fleste andre kattearter, er hannernes territorier større end hunnernes, og en enkelt hans territorium overlapper gerne op til flere hunners. Territoriet markeres med urin, ekskrementer og mærkeringer afsat med kløerne. De kommunikerer med artsfæller ved brug af knurren, snerren og ”spitting”/hvæsen ved ophidselse, og ved at spinde i behagelige situationer.

Tigere jager primært via bagholdsangreb, og byttedyrene omfatter hovedsageligt større planteædere, så som hjorte og antiloper, vildsvin, kvæg og geder. Tigere er desuden udmærkede svømmere, og de nyder gerne at lege og/eller at køle sig i vandhuller, søer og floder.

CITES har klassificeret den sibiriske tiger, den nordlige kinesiske tiger og sumatra tigeren, som kritisk truede på IUCN’s Red List. Den bengalske og den indonesiske tiger er klassificeret som truede; mens bali tigeren, java tigeren og den caspiske tiger alle regnes for værende uddøde.

Vi har på nuværende tidspunkt to fuldvoksne sumatra tigere i Ree Park Safari. Hunnen Gasha og hannen Asim. Gasha er fra Prag zoo, hvor hun blev født i 2011. Asim er fra Frankfurt og er også født i 2011

Parken havde stået på venteliste til denne smukke tigerart siden 2005, og regnede ikke med at komme i betragtning før år 2014. Pludselig tilbød avlskoordinatoren os søsterparret Gemma og Gasha i 2012, hvilket vi ikke turde sige nej til, af frygt for at komme bagerst på ventelisten igen. Den tidlige ankomst betyder dog, at der ikke er bygget et decideret tigeranlæg endnu, og dyrene lever derfor i det lille løveanlæg ved legepladsen, Watoto Kaya, indtil lokalplanen giver grønt lys for opførelsen af det påtænkte tigeranlæg. Det kommer formodentligvis til at ligge mellem leopardanlægget og Europa. Siden da er Gemma kommet videre og vi har, som nævnt ovenfor, modtaget hantigeren Asim. De to udgør parkens avlspar. 

Vi gør opmærksom på, at anlægget er godkendt af alle myndigheder, og at dyrene trives, da de nu for anden gang har fået killinger.

Tilføj tigerfodring til program

Sumatratigre

i Ree Park Safari

Ree Park Safari har fået to nye beboere. Sumatra tigrene Gemma og Gasha er søstre og er i 2013 flyttet ind i anlægget ved siden af legepladsen. Dermed har parken taget de første skridt til deltagelsen i det europæiske avlsprogram for de sjældne tigre.

"...vidste du, at der er mindre end 400 sumatra tigre tilbage i naturen?"

Overblik over

fodringer

På kortet kan du få et overblik over, hvor de forskellige fodringer finder sted. 

Kort over fodringer

Planlæg
dit besøg

Dit program
18. august 2017
Der er ikke tilføjet noget til dit program endnu. Du kan planlægge hele din Ree Park dag ved at tilføje aktiviteter til dit program.
  Hent program

  Venligst rotér dit device

  Overblik over 

  fodringer

  Her på kortet kan du se hvor de forskellige fodringer finder sted.

  Afrika
  Nordamerika
  Asien
  Sydamerika
  Continents
  Parkmap