Partner Karen Blixen Camp Trust

Partner
med fokus på

naturbevarelse

Partner,

Naturbevarelse

Ree Park Safari har oprettet Karen Blixen Camp Trust som en kenyansk nonprofit organisation. Trusten er placeret i det unikke og skrøbelige økosystem i Masai Mara i det vestlige Kenya, hvor Karen Blixen Camp ligger. Sammen med partnere og donorer støtter Trusten bevarelsen af naturen og dyrelivet samt styrkelse af lokalsamfundet gennem uddannelse og projekter.

Som Partner for Naturbevarelse i Ree Park får din virksomhed adgang til store oplevelser for både kunder, medarbejdere og deres familier, samtidig med at I direkte støtter naturbevarelsesprojekter i Karen Blixen Camp Trust, som arbejder aktivt med bevarelse af natur og dyrenes leveområder i Masai Mara i Kenya.

Du støtter ved at donere til at plante træer. COVID-19 har medført store udfordringer for lokalbefolkningen, da langt de fleste indtægter i området stammer fra turisme, og den har i 2020 været næsten ikke-eksisterende. Befolkningen har fældet mange af områdets træer for at skaffe brændsel. Det har stor negativ indvirkning på naturen og dyrelivet i Masai Mara, som er det af de steder i verden med størst biodiversitet. Målet i 2021 er, at vi i alt skal  have plantet 1.000.000 træer i området. 

Du læser mere om træplantningsprojektet her

Læs mere om Trustens projekter her

Kontakt os for at blive Basis Partner, KBCT

MEP

Mara Elephant Projects (MEP) mål at kunne yde en hurtig indsats både i kampen mod krybskytter og ulovlig skovhugst, men også i det store forebyggende arbejde med at undgå konflikter mellem det vilde dyreliv og den lokale befolkning. Det er ikke kun elefanter, som får hjælp under vores helikopterprogram. Også næsehorn, løver mv. har fået støtte fra luften i form af Karen Blixen Camp Trusts helikopter. Under overflyvningerne holder helikopterpiloten øje med alt mistænkeligt i området. Skulle man f.eks. få øje på ulovlig træhugst, kvæg på afveje, eller lignende ting, som rangerkorpset skal tage sig af, sendes GPS-positionen direkte til hovedkvarteret, så der hurtigt kan rykkes ud.

Mara Elephant Project - MEP

Køb af land 

Masai Mara er et frodigt landområde, som er utroligt smukt. Det er også det område, som har den største antal af forskellige dyrearter, som lever frit. Plot 92 er et jordstykke, som dækker et område på 92 acres, hvilket svarer til knap 400.000 m². Vi skal hurtigst muligt have opkøbt og registreret dette til naturbeskyttelsesområde. Kun ved at opkøbe jorden kan vi sikre, at den forbliver vild natur. Frygten er, at private vil opkøbe jorden og omdanne den til landbrug, golfbaner eller store hoteller. Dét vil være katastrofalt for det oprindelige vilde dyreliv, som herved vil få ødelagt deres leveområder.

Køb af land - Plot 92

Hundeprojetket

Det helt store mål med Mara North Conservancy Dog Project er at sikre en sund og begrænset bestand af tamhunde i Mara, som ikke udgør en potentiel smittekilde af sygdomme til områdets vilde dyreliv.

Mara North Concervancy Dog Project

Andre projekter  i KBCT

Karen Blixen Camp Trust støtter projekter i Masai Mara, som alle hjælper med at beskytte og bevare naturen og dyrelivet i området. Gennem en holistisk tilgang til arbejdet med naturbevarelse støtter vi projekter, som styrker lokalbefolkning, bl.a. uddannelse, styrkelse af kvinders selvstændighed ved f.eks. perleprojekt, produktion af kul, samtidig med direkte relaterede naturbevarelsesprojekter, som hundeprojektet, MEP og flytbare indhegninger.

Projekter i Karen Blixen Camp Trust

planlæg din dag

Dit program
18. august 2017
Der er ikke tilføjet noget til dit program endnu. Du kan planlægge hele din Ree Park dag ved at tilføje aktiviteter til dit program.
    Hent program