HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Rødhåndet tamarin

Den rødhåndede tamarin lever i den sydamerikanske regnskov fra det nordlige Brasilien, Guyana, Fransk Guyana og Surinam. Her foretrækker den at opholde sig i de mindre trækroner.

Værd at vide om RØDHÅNDET TAMARIN

Denne lille abeart tilhører gruppen af silkeaber, som er verdens mindste aber, og en rødhåndet tamarin vejer også kun 400-550 gram. Ud over den lille størrelse kendes den på sin sorte pels, der dækker hele kroppen på nær de karakteristiske rødlige hænder og fødder, der har givet arten sit navn.

De rødhåndede tamariner lever i grupper på 2-6 individder, som alle hjælper hinanden med at afmærke og forsvare det op mod 10 hektar store territorium. Flokken har som regel kun en enkelt hun, der får unger, men hun kan godt vælge at parre sig med flere hanner i gruppen. Hele gruppen er meget social og hjælper hinanden både under selve fødslen, men også med den efterfølgende pasning og pleje af ungerne. Alle flokmedlemmer er meget tæt knyttet til hinanden og gruppen præges af ro og harmoni, når de dagsaktive små aber elegant bevæger sig rundt i trækronerne. Her finder de deres føde som primært består af insekter, moden frugt og plantesafter såsom harpiks og væske fra bladstænglerne. De rødhåndede tamariners lave vægt gør dem i stand til at kravle ud på de yderste grene, hvor de kan nå fødeemner, større dyr ikke kan nå.

Bestanden af rødhåndede tamariner er stabil, og arten vurderes af IUCN ikke til at være truet.

Quote

Vidste du, at...

"... den rødhåndede tamarins unger vejer 45 g ved fødslen? Det er ca. det samme som en golfbold."