Ree Park - Danmarks bedste oplevelse

Ree Park er nomineret til Danmarks bedste oplevelse.

Tusind tak for nomineringen, hjælp os med at vinde.

Stem og vind præmier for 25.000 kr. 

HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Katta lemuren

Katta lemuren er en halvabe. Halvaber opstod før hel- og menneskeaber, og er så gamle, at de levede imens dinosaurerne gik på jorden.

Værd at vide om KATTA LEMUREN

Tidligere fandtes der halvaber mange steder i verden, men i dag er de fleste uddøde, fordi de er blevet udkonkurreret af andre aber eller presset af rovdyr og mennesker.

Katta lemuren, og et væld af andre små lemurarter, findes kun på den afrikanske ø Madagaskar. Lemurer er endemiske arter, hvilket betyder, at de kun findes inden for et meget lille leveområde, og de har i tusindvis af år levet isoleret på øen Madagaskar. Siden tilpasningerne til de mange forskellige leveområder i skovene i det sydlige og sydvestlige Madagaskar, har katta lemurerne ikke ændret sig meget siden dinosaurernes tid.

Katta lemuren lever i grupper på 15-20 dyr. Oftest er det hunnerne der er dominerende i sådanne grupper. Katta lemuren har på underarmene en kirtel, som udskiller et sekret til bl.a. markering af territoriet. Hannerne smører også dette sekret på halen i deres indbyrdes kampe om adgangen til at parre hunnerne. Katte lemuren kommunikerer altså både ved lyd, duftsignaler og kropssprog.

Når ungerne fødes, er deres øjne blå og ikke gulbrune som hos de voksne. Ungerne bæres rundt på ryggen af deres moder, men alle gruppens hunner med unger har fælles børnepasning, hvilket er med til at øge ungernes chance for at overleve.

Halvaben lever frit

I Ree Park Safari kan du besøge katta lemurerne på deres helt egen abeø, Madagaskar.

Her har du god mulighed for at nyde deres spændende adfærd, helt tæt på.

Quote

Vidste du, at...

"... katta lemuren bruger sin lange hale som "signalflag", når de befinder sig på jorden i det høje græs? På den måde kan flokken bedre holde øje med hinanden."

Her er lidt fakta om Katta lemuren

Katta lemuren regnes i dag for at være udryddelsestruet, primært fordi deres naturlige levesteder ødelægges til fordel for landbrug og plantagedrift. De jages ligeledes på grund af deres kød og sælges også som kæledyr. Det er derfor vigtigt, at de zoologiske haver arbejder for at opretholde en genetisk sund bestand af kattalemurer.
Hvor stor er kata lemuren?

Katta lemurens krop er 39-46 cm, og halen er 56-63 cm.

Hvor længe er lemuren drægtig?

Katta lemuren er drægtig i 120-155 dage. Når ungerne fødes, er deres øjne blå og ikke gulbrune som hos de voksne. Ungerne bæres rundt på ryggen af deres moder, men alle gruppens hunner med unger har fælles børnepasning, hvilket er med til at øge ungernes chance for at overleve.

Hvor lever kata lemuren?

Katta lemuren lever udelukkende i skovene i det sydlige og sydvestlige Madagaskar.