HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Rosa pelikan

Rosa pelikan har et let rødligt skær i fjerene, hvilket skyldes farvestoffet betacaroten, som de indtager, når de spiser skaldyr.

Værd at vide om ROSA PELIKAN

Pelikanen er dog mest kendt for sit undernæb, der kan spiles ud som en sæk og indeholde ca. 10 liter vand.
Pelikaner lever i store kolonier, hvilket giver en masse fordele. Når pelikanerne skal fange fisk, som er deres hovedføde, samles de i en halvcirkel og svømmer hurtigt mod land, mens de slår med vingerne. På den måde jager de fiskene ind på lavt vand, hvor det er lettere for pelikanerne at fange dem. Når pelikanerne jager alene foregår det ved, at de styrtdykker fra luften og ned i vandet efter fisk. Pelikanens undernæb er meget elastisk og kan spiles ud, så der dannes en sæk. Når pelikanen dykker ned i vandet efter fisk, fyldes denne sæk med vand og på vej tilbage til overfladen sies vandet fra og fisken forbliver i strubesækken og sluges hel.

Nogle bestande af rosa pelikaner lever hele deres liv i Afrika, men der findes knap 3.000 ynglende rosa pelikaner i Europa.

Quote

Vidste du, at...

"... pelikanen bruger sit næb som net, når den fanger fisk i vandet?"

Her er lidt fakta om Pelikanen

Hvor mange æg lægger pelikanen?

Pelikanen lægger 1-3 æg.

Hvor lang tid ruger pelikanen?

Pelikanen ruger på sine æg i 29-36 dage.

Hvor stor er pelikanen?

Pelikanen vejer 9-15 kg, og har et vingespænd på helt op til 226-360 cm.

Se dyr i fugledeltaen

Fugledeltaet

Stor flamingo

Greater Flamingo / Phoenicopterus Roseus

I Ree Park Safari arbejder vi med den flamingoart, der hedder stor flamingo. Denne flamingo er den største af alle flamingoarter.

Flamingoerne holder oftest til ved lavvandede områder, som laguner, søer og flodudløb, hvor saltkoncentrationen er enormt høj, eller hvor vandet er meget basisk. Her lever flamingoen af at rode bundlaget op med fødderne og derefter benytte deres næb til at filtrere vandet smådyr, såsom krebsdyr og alger.

Vægt

2,1 - 4,1 kg

Føde

Invertebrater, små fisk og små plantedele