HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Den Østafrikanske krontrane

Krontranen er den mest farverige i tranefamilien. Denne smukke fugl har fået sit navn efter dens flotte krone af gule, stive fjer, der rejser sig som en vifte fra dens baghoved.

Værd at vide om KRONTRANEN

Krontranen er den mest farverige i tranefamilien. Denne smukke fugl har fået sit navn efter dens flotte krone af gule, stive fjer, der rejser sig som en vifte fra dens baghoved.

Modsat de fleste andre tranearter, som lever i kær og moser, lever krontranen på Afrikas tørre savanner. Uden for ynglesæsonen færdes krontraner i store flokke, men i yngleperioden holder parrene sig for sig selv. Krontraner er monogame dyr, hvilket vil sige, at de danner par for livet.

Krontranen er kendt for sin parringsdans. Denne dans er især vigtig for de unge par. Hannen og hunnen vandrer rundt om hinanden med udbredte vinger, mens de bukker med hovedet for at vise deres kroner frem. Indimellem foretager de høje spring for derefter at stoppe op og stå helt stille, hvorefter dansen starter igen. Krontranen yngler i vådområder, hvor den laver en tyk, flad rede af græs og siv. Oftest ligger reden på jorden, men kan også bygges i træerne. Begge forældre hjælper til med at udruge æggene.
Udenfor ynglesæsonen søger fuglene ofte efter føde i flok. Krontranerne går på en lang række og stamper hårdt i jorden så smådyr, så som insekter, orme, frøer, slanger og firben bliver bange og kommer ud af det høje græs.

Krontranen holdes også som tamdyr især på gårde, hovedsageligt fordi den er dygtig til at tage forskellige skadedyr.

Her er lidt fakta om Krontranen

Hvad spiser krontranen?

Krontranen spiser frø men også en mængde smådyr. Udenfor ynglesæsonen søger fuglene ofte efter føde i flok. Krontranerne går på en række og stamper hårdt i jorden så smådyr, så som insekter, orme, frøer, slanger og firben bliver bange og kommer ud af det høje græs.

Hvor mange æg lægger krontranen?

Krontranen lægger typisk 1-4 æg. Krontranen yngler i vådområder, hvor den laver en tyk, flad rede af græs og siv. Oftest ligger reden på jorden, men den kan også bygges i træerne. Begge forældre hjælper til med at udruge æggene.

Hvor høj er krontranen?

Krontranen er 100-110 cm høj.

Quote

Vidste du, at...

... krontranen udfører en meget energisk parringsdans?