HVAD SØGER DU?

FUGLEDELTAET

Fugledeltaet

Fugledeltaet ligger lige ved indgangen til parken. Du kan komme endnu tættere på, når du tager en tur med Amerika Expressen.

Her er fuglene i delta

Fugledeltaet

Stor flamingo

Greater Flamingo / Phoenicopterus Roseus

I Ree Park Safari arbejder vi med den flamingoart, der hedder stor flamingo. Denne flamingo er den største af alle flamingoarter.

Flamingoerne holder oftest til ved lavvandede områder, som laguner, søer og flodudløb, hvor saltkoncentrationen er enormt høj, eller hvor vandet er meget basisk. Her lever flamingoen af at rode bundlaget op med fødderne og derefter benytte deres næb til at filtrere vandet smådyr, såsom krebsdyr og alger.

Vægt

2,1 - 4,1 kg

Føde

Invertebrater, små fisk og små plantedele

Marabustork

Marabou Stork / Leptoptilos crumeniferus

Marabustorken betegnes ofte som den grimmeste fugl i verden, hvilket må skyldes dens manglende fjer på halsen og hovedet. Manglen på fjer er en tilpasning til livet som ådselæder. Herved undgår den sammenklistrede fjer, og minimerer ligeledes risikoen for sygdomme.

Marabustorken har dog masser af flotte fjer på resten af kroppen. Yderst prydes den af blågrå, let skinnende fjer og under disse stikker hvide underfjer frem. De hvide underfjer hedder marabou og har før i tiden været et vigtigt element i bl.a. hatteindustrien. To oppustelige luftsække fuldender marabustorkens særprægede udseende. 

Afrika

Marabustork

Marabou Stork / Leptoptilos crumeniferus

Marabustorken betegnes ofte som den grimmeste fugl i verden, hvilket må skyldes dens manglende fjer på halsen og hovedet. Manglen på fjer er en tilpasning til livet som ådselæder. Herved undgår den sammenklistrede fjer, og minimerer ligeledes risikoen for sygdomme.

Marabustorken har dog masser af flotte fjer på resten af kroppen. Yderst prydes den af blågrå, let skinnende fjer og under disse stikker hvide underfjer frem. De hvide underfjer hedder marabou og har før i tiden været et vigtigt element i bl.a. hatteindustrien. To oppustelige luftsække fuldender marabustorkens særprægede udseende. 

Oplev Ree Park