HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Stor hornuglen

Den store hornugle er med sine 1,5-4 kg verdens største ugle. Ud over størrelsen kendes den nemt på de meget karakteristiske store orange øjne, samt de to opretstående øre-fjerduske, der har givet denne ugle sit danske navn

Værd at vide om STOR HORNUGLEN

Den store hornugle er udbredt i hele Europa, ned til det nordlige Afrika og over størstedelen af Asien. Den er enormt tilpasningsdygtig, så den trives i mange typer af  naturlige leveområder. Desværre er den dog meget sky og følsom overfor menneskelige ændringer i dens nærmiljø, hvilket kan give knaphed på egnede levesteder. Den store hornugle ynder generelt at leve i klipperige skovområder, hvor den foretrækker, at bygge sin rede. Men den kan også findes i det mere åbne landskab, hvor den ynder at jage.
Den store hornugle er med sine 1,5-4 kg verdens største ugle. Ud over størrelsen kendes den nemt på de meget karakteristiske store orange øjne, samt de to opretstående øre-fjerduske, der har givet denne ugle sit danske navn.
Den store hornugle jager primært gnavere, men kan også gribe fugle i luften, og kan endda tage store byttedyr så som ræve og nyfødte rålam. Som hos andre ugler, har den store hornugle en enormt god hørelse, et skarpt nattesyn, og så har den udviklet ”lyddæmpere” på vingerne. De består af en masse meget bløde fjer, hvilket dæmper lyden af vingeslagene, så uglen nemt kan tage det intetanende bytte i et bagholdsangreb.
I yngleperioden finder uglerne sammen med deres partner, ved at kalde med en række meget karakteristiske kaldelyde. Denne ugletuden kan høres helt op til fire km væk, og har givet arten sit videnskabelige navn: Bubo bubo.

Hunnen lægger 1-4 æg, alt efter mængden af føde i området. Det er kun hunnen, der ruger, så i hele denne periode er hun og æggene dybt afhængige af hannens jagtsucces. Uglerne jager primært om natten, men kan også tage bytte om dagen, hvis der er knaphed, eller de bliver forstyrrede.

Den store hornugle

Man vurderer at arten er sjælden, men ikke truet. Det er dog tydeligt, at populationen er i tilbagegang. Dette skyldes primært at mennesker ødelægger eller forstyrrer de sky dyr i deres leveområder, samt at uglerne kolliderer med el ledninger.

På grund af deres sky natur, er det svært at vurdere præcis hvor mange store hornugler, der findes. Forskere kan dog lære meget af at undersøge de karakteristiske uglegylp, med ufordøjede madrester, der ligger spredt i uglernes territorier. Herigennem kan man blandt andet undersøge, hvilket bytte fuglene har ædt, hvor meget de æder, hvor mange fugle der er i området og meget mere.

Quote

Vidste du, at...

... den store hornugle har en enormt god hørelse, et skarpt nattesyn, og så har den udviklet ”lyddæmpere” på vingerne? De består af en masse meget bløde fjer, som dæmper lyden af vingeslagene, så uglen nemt kan tage det intetanende bytte i et bagholdsangreb.