HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Leoparden

Den nordkinesiske leopard (Panthera pardus japonensis) er én af de ni underarter af leoparder (Panthera pardus). Fælles for alle leoparder er deres karakteristiske gyldne pels med sorte rosetter og deres uovertrufne jagtevner.

Værd at vide om LEOPARDEN

Den nordkinesiske leopard (Panthera pardus japonensis) er én af de ni underarter af leoparder (Panthera pardus). Fælles for alle leoparder er deres karakteristiske gyldne pels med sorte rosetter og deres uovertrufne jagtevner.

Leoparders kropsstørrelse og farvesammensætning varierer geografisk og afspejler sandsynligvis tilpasninger til de meget forskelligartede habitater, de forskellige underarter lever i. De lyseste farver ses ofte i tørre habitater, mens de mere rød-orange farver oftere ses i tættere bevoksede skovområder.

Leoparder er udprægede bagholdsjægere, og er perfekt tilpasset til at lave bagholdsangreb i områder med tæt bevoksning. Leoparder er utrolig stærke dyr der kan nedlægge byttedyr der er op til 10 gange større end dem selv. De primære byttedyr er mellemstore pattedyr på ca. 40-50 kg, og som andre kattearter er leoparden kendt for at jage af lyst og mulighed, selvom den har adskillige kadavere gemt på sit territorium.

Til trods for at leoparden (arten som en hele) "kun" er klassificeret som "nær truet", er mange underarter og subpopulationer i høj risiko for at blive udryddet. Dette skyldes primært habitat-tab og fragmentering, ulovlig jagt og skadedyrsbekæmpelse.

Leoparder er generelt gode til at tilpasse sig ændringer i deres habitater, og selv i områder tæt på menneskelige beboelse, ser det relativt positivt ud for bevarelsen af vilde leoparder så længe deres leveområder kan sikres. Som det ser ud nu, er leoparden beskyttet i de fleste af deres naturlige habitater i det vestlige Asien. Dog betragtes populationen af de Nordkinesiske leoparder, som vi arbejder med i Ree Park Safari, som værende for lille i antal til, at man kan opretholde en sund genetisk variation blandt leoparderne i området.

Her er lidt fakta om Leoparden

Leoparder er solitære og nataktive dyr, men de kan finde på at jage om dagen på overskyede dage. De er generelt mere aktive i områder tæt på mennesker. Leoparder er promiskuøse, idet begge køn har flere partnere. Hunnerne tiltrækker potentielle mager ved hjælp af feromoner (duftstoffer) i deres urin. Når et par mødes, vil hunnen lokke hannen på ægte kattemaner, ved at gå frem og tilbage foran ham, vifte med halen og gnide sig op ad ham.

Parringer kan forløbe hele året igennem men topper dog ofte i de vådeste måneder. I Kina og Sibirien yngler leoparder primært i januar og februar måned.
Drægtig

Den nordkinesiske leopard er drægtig i 105-110 dage.

Hvor mange unger føder leoparden?

Den nordkinesiske leopard føder 2-3 unger af gangen.

Hvor lever leoparden?

Den nordkinesiske leopard lever hovedsageligt i isolerede skovområder i kuperet terræn i det nordlige Kina.

Quote

Vidste du, at...

"... selvom leoparden er en af de mest populære store katte, så er 5 ud af 9 underarter enten truet eller kritisk truet?"