HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

FISKEKATTEN

Fiskekatten er en af de største, af den gruppe af katte, som kaldes de små katte. Hannen er typisk lidt større end hunnen. Fiskekatten er kraftigt bygget med korte ben og en lille tætbygget krop.

Værd at vide om FISKEKATTEN

Hovedet er aflangt og halen er kort, ca. 1/3 af kropslængden. Pelsen er kraftig og gråbrun med sorte pletter og striber. 6-8 linjer går fra over øjnene til op mellem ørerne og om til nakken, hvor de ender i kortere striber omkring skuldrene. Fiskekattens knurhår er korte, ørerne runde og sorte på bagsiden med en tydelig øreplet der tydeliggør kommunikation med øresignaler, som det ses hos mange andre kattearter, f.eks. tigeren.

Fiskekatten lever primært i vådområder, sump og mose. Dog kan den også findes i tæt bevokset skov tæt på vandløb og floder eller i junglen. Fiskekatten er også set i skovene omkring Himalaya i højder op til 1.525 meter over havets overflade og i bjergområder på Sri Lanka.

De fleste informationer omkring fiskekattens fødesøgning bygger på meget få observationer, og flere af dem er af ældre dato (1929). Fiskekatten er blevet observeret i naturen fiske fra flodbreder og i vandkanten. Fisken fanges nærmest ved at ”skovle” den op fra vandet. Fiskekatten er også set lege med fisken i det lave vand efter den er fanget, ligesom en huskat leger med en mus. Der er set eksempler på, at katten befinder sig i vandet og skovler fisken op af vandet/eller op på lavt vand om natten i måneskind. Under disse observationer er katten også set æde græs og ørkenrotter, sågar kadaveret fra en ko, så man mener også, at den spiser ådsler. Dog skal det understreges, at fiskekatten primært æder fisk og skalddyr. I fangenskab er fiskekatten set, hvor den tager sin mad med ud i vandet, lade det falde i, for derefter at fiske det op og spise det.

Et sårbart dyr

Fiskekatten er kategoriseret af IUCN som en sårbar art.

Den største trussel er ødelæggelse af kattens leveområder grundet opdyrkning, aflæsning af affald og forurening. Derudover er katten truet af de mere effektive fiskemetoder der benyttes nu til dags, som resulterer i mindre føde for fiskekatten.

Quote

Vidste du, at...

"... fiskekatten kan gø lige som en hund, når den kalder på en partner i parringstiden?"

Her er lidt fakta om Fiskekatten

Fiskekatten er et solitært dyr og mødes altså kun med en partner i parringssæsonen. Hunnen kalder på hannen, med en lyd, der minder om hundens gøen, og kort efter sker parringen. Fiskekatten får unger én gang om året, typisk i januar eller februar. Hunnen er drægtig i ca. 63-70 dage, hvorefter hun normalt får to killinger. Killingerne vejer 100-170 gram når de fødes og er helt blinde. Synet får de først efter 16 dage. Killingerne dier hos hunnen til de er 4-6 måneder gamle, men allerede efter ca. 50 dage begynder de også at spise kød. Efter 8-9 måneder er killingerne fuldt udvokset og uafhængige af moderen. I fangenskab er hankatten set bidrage til yngelplejen af de små killinger. Om dette også er tilfældet i naturen, er uvist.
Hvad spiser den asiatiske fiskekat?

Den asiatiske fiskekat spiser primært fisk, krebsdyr, frøer, svømmefugle, gnavere og slanger.

Hvor mange unger?

Den asiatiske fiskekat får 2-3 unger ad gangen, en gang om året.

Hvor lang tid er den drægtig

Den asiatisk fiskekat er drægtig i 63-70 dage.