HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Nonnetræand

Værd at vide om Nonnetræanden

Hannerne er hvide på fronten af deres hoved samt langs halsen. Resten af hovedet er sort. Den nedre del af halsen er kastanjebrune og langs kroppen har de hvide og sorte striber. Gumpen er sort.

Hunnen er meget lig hannen men i fronten af deres hoved samt halsen har i stedet en rustrød farve.
Begge køn har blålige ben og fødder og har en længere hals samt ben end andre ænder typisk har.
Levesteder

Lever i ferskvands-vådområder såsom søer, floder sumpe, floddeltaer, spildevandsanlæg, rismarker m.fl. Befinder sig oftest på sandbanker. I forhold til andre træænder, så er det sjældent de befinder sig oppe i træerne.

Sociale dyr der kan findes i flokke på flere tusinde individer hvor de fouragerer sammen om natten (om vinteren ses det, at de fouragerer om dagen også). Flokkene flytter sig sporadisk alt efter vand og føde.

Nonnetræanden søger føde i vand, hvor ænderne ofte dykker for at finde rodknolde, krebsdyr og vandplanter.

Vurderet som least concern i 2016 med stigende antal.

Trusler for nonnetræænder inkluderer sygdomme som fugleinfluenza og fuglebotulisme. Derudover jages ænderne for deres kød i Malawi og Botswana, og til brug i traditionel medicin i Nigeria. 

Mere om nonnetræanden

Reproduktion begynder i begyndelsen af den lokale regnsæson hvor arten enten bygger rede for sig selv, eller i løse kolonier eller små grupper.

Reden bygges af blade tæt på vand enten som depressioner i tyk vegetation, eller på tør jord. Nogle gange placeres rederne også i hulrum i træer. Disse reder kan både placeres med store mellemrum, eller små kolonier af fuglene placerer dem samlet.

Efter yngel gennemgår de voksne en periode på 18-25 dage hvor de mister deres fjer og derfor ikke kan flyve. I denne periode er de ekstra sårbare overfor rovdyr, og søger derfor tyk vegetation at gemme sig i.

Previous Next
Quote

Vidste du, at...

"... Når ænderne bliver forskrækkede, fryser de og strækker de sig så langt de overhovedet kan for at se hvilken fare der er på færde? "