HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Løven

De afrikanske løver lever hovedsageligt i beskyttede områder syd for Sahara, men findes som regel ikke i ørkener og regnskove.

Værd at vide om LØVEN

Løven er et af de største medlemmer af familien, de store katte, som bl.a. er karakteriseret ved deres robuste ydre og evnen til at brøle. Pelsen er sandfarvet over det meste af kroppen, men bryst og mave er hvid. Forskellen på de to køn ses på den imponerende manke hos hannen. Denne manke sættes, når hannerne når en alder af ca. tre år og kan variere meget i farve. Ofte ses det, at mankerne er kraftigst hos hanner der lever på den åbne savanne. En kraftig manke er et tegn på styrke, og den beskytter hannens hals under magtkampe med andre løver.

Løveunger er mere grålige i pelsen og bærer desuden tydelige brune kamuflerende pletter indtil de er omkring tre måneder gamle. På tæt hold kan man dog se tilbageværende pletter på maven hos de fuldvoksne løver.

De afrikanske løver lever hovedsageligt i beskyttede områder syd for Sahara men findes som regel ikke i ørkener eller regnskove. Tidligere strakte udbredelsen sig fra det nordlige Afrika til det sydvestlige Asien. Den asiatiske løve tilhører den sidste tilbageværende slægt af denne udbredelse som tidligere strakte sig fra Grækenland til det centrale Indien.

De afrikanske løver foretrækker de åbne savanneområder hvor der findes forholdsvis store byttedyr og tilstrækkeligt med bevoksning til, at løverne kan skjule sig i de hede middagstimer og under jagten.

Løvens natur

Løver er meget territoriale, og det er løvehannens opgave at beskytte sin flok mod udefrakommende hanløver der vil forsøge at overtage hans flok. I visse territorier, hvor en løveflok har stor magt, vil de kunne tillade sig at hvile i helt op mod 20 timer i døgnet. Flokken er mest aktiv sent ud på eftermiddagen eller i køligere vejr, hvor de plejer deres sociale bånd indtil nattetid, hvor hunnerne drager ud på jagt.

Løvernes konge

Løver er de eneste kattedyr, der lever i flok. En løveflok består af en gruppe beslægtede hunner med unger samt en eller flere udefrakommende hanner.
Til trods for løvens karakteristiske udseende, historie og levestil er den en truet dyreart. Det vurderes, at der på verdensplan findes 23.000 - 39.000 løver tilbage i naturen.

Her er lidt fakta om løven

Allerede nu er de første to underarter Berberløven (Panthera leo leo) og Capeløven (Panthera leo melanochaita) uddøde. De traditionsrige løvejagter der praktiseres af Masaierne, har været med til at nedbringe antallet af løver, men den primære årsag til løvens tilbagegang er ødelæggelse og reducering af løvernes oprindelige leveområder. For at beskytte løverne mod ulovlig jagt og yderligere tilbagegang, har man oprettet flere naturreservater i bl.a. Afrika, hvilket resulterer i, at mange løver lever i afgrænsede områder, hvor der ikke er mulighed for tilgang af nye løver. Dette kan på sigt føre til store genetiske problemer med f.eks. indavl.
Hvad spiser løven?

Større byttedyr og til tider ådsler

Hvor mange unger?

Løverne får fra 1 til 6 unger pr. kuld. I gennemsnit får hver hun 3 unger med 2 års mellemrum.
Løveunger er fra fødslen nærmest grålige i pelsen, med tydelige brune pletter, som hjælper de forsvarsløse unger med at holde sig camoufleret. Disse pletter bliver gradvist mindre synlige, når ungerne bliver omkring tre måneder gamle. På helt tæt hold kan man dog stadig se tilbageværende pletter på maven hos de fuldvoksne løver.

Hvor længe lever en løve?

En løve lever langt længere i fangenskab end i naturen. Den gennemsnitlige levetid for en løve i naturen er 14 år. I fangenskab kan løver bliver helt op til 30 år gamle.