HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Hadada Ibis

Værd at vide om Hadada Ibis

Hadada ibis er en stor robust fugl. Den har brune fjer med karakteristiske skinnende grøn fjer på oversiden af vingerne. Kaldet fra ibisen er en af de mest kendte lyde på den afrikanske savanne. Kaldet er meget højt og lyder som ”ha-da-da” hvoraf fuglens navn kommer. Kaldet høres oftest om morgenen og aftenen når fuglene flyver til og fra reden.

Næbbet på Ibis-fuglen er langt, sort og buet, med en rødlige farve for enden af næbbet.
Der er ingen forskel på farverne af hannen og hunnen, men der kan forekomme en størrelsesforskel på de to køn, samt at hunnens næb kan være en anelse kortere end hannens næb.

Hadada Ibis er ikke lige så sociale som mange af de andre Ibis-fugle er. De er sociale på deres soveplads, hvor de bygger deres reder, som ofte er i træer eller på klippesider, i grupper, men de har tendens til at være i rederne alene. Hadada Ibis flytter rede til nabotræet, hvis de føler sig forstyrret ved deres første levested. Gruppen migrerer typisk ikke, kun i tørkeperioder, hvor de flytter deres reder efter regnvandet.

Den bruger primært sin følesans til at fouragere (finde mad), og sjældent deres syn. Deres lange næb bliver brugt til at undersøge jorden og en ibis efterlader ofte en masse små sirlige huller efter sig, i mudder og det lave vand. Den anses ligeledes som et nyttedyr i landbrug, fordi de fjerner invertebrater som kan være skadelige for afgrøder.  Der er ikke den store forskel på hunner og hanner, men hunner er ofte lidt mindre og har et kortere næb end hannerne.

Her er lidt fakta om Hadada Ibis

Hadada ibis er ikke globalt truet. Den er almindelig i hele sit udbredelsesområde, men er dog mere udbredt i det østlige Afrika end i den sydlige del.

I 1900-tallet gennemgik Hadada ibis en markant tilbagegang i Afrika og især i den sydlige del pga. af jagt i en periode, hvor kolonier i Afrika ekspanderede. Den menneskelige aktivitet og jagt drev fuglen til udryddelse flere steder lokalt, men den blev i 1910 fredet, og man ser i dag de største populationer af fuglen i det sydlige Afrika. Ibisen kategoriseres dog som ”least concern” af IUCN, da den har fundet ud af at leve i byområder. Der er estimeret til at være mellem 100.000-250.000 individer tilbage.
Hvad spiser hadada ibis?

Hadada Ibis lever normalvis på græsarealer, hvor de søger efter føde med deres lange næb. Den føde som de indtager er oftest mindre byttedyr som orme, insekter og snegle, som de kaster op i luften og sluger hele. Hadada Ibis kan også indtage større bytter, som de ikke sluger hele, men derimod flår, river eller ryster fra hinanden.

Formering

Når Hadada Ibis bygger sin rede er det gerne tæt på vandhuller eller floder. Den bygger normalvis sin rede 9 meter over jorden i træer eller på klippesider. Reden består af fjer, tørret græs og små grene. De kan også finde på at overtage en efterladt rede fra en anden Hadada Ibis-fugl. Modsat andre ibis arter, der yngler i kolonier, yngler hadada ibisen ofte alene.
Hadada Ibis flyver ikke i formation som andre Ibis-arter gør, men de flyver dog fortsat i flokke.

Levested

De lever i åbent græs, savanne, og regnskov, typisk findes de i nærheden af bevoksede floder. Ibisen er også almindelig i nørheden af små byer og ved landbrugsjord. Den lever særligt i den sydlige del af Afrika.

Quote

Vidste du, at...

Ibisser blev anset for at være hellige i det gamle Egypten, da de mente, at ibissen hvert forår fløj væk og dræbte bevingede slanger og holdt egypten sikkert.
Den egyptiske gud Thoth havde et ibishoved og var gud for visdom og naturvidenskab.