HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Grå Jaco

Den grå jaco er en af verdens klogeste dyr. Den er i stand til at forstå verbale kommandoer, lære at sige flere sætninger og udføre små opgaver.

Værd at vide om GRÅ JACO

Den ca. 30 cm høje papegøje har et vingefang på ca. 46-52 cm. Kroppen er dækket af lyse grå fjer, mens halen bærer karakteristiske røde halefjer. Ansigtet er hvidt med et kraftigt sort næb.

Den grå jaco stammer fra Central- og Vestafrika, hvor den primært lever i fugtige lavlandsskove, langs vand og lysninger i skoven. Grå jacoer er meget sociale, og opholder sig i store kolonier i træerne, hvor hvert ynglepar har deres eget redetræ. Den grå jaco udvælger nøje dens mage og danner herefter par for livet. Fuglene foretrækker træer ved vand eller i skovkanten og laver deres reder i huller i træerne, nogle gange i forladte spættereder.
Når hunnen ligger på rede, vil hannen fodre hende og holde vagt uden for redehullet. Når ungerne er klækket, vil både hannen og hunnen hjælpe til med at fodre, opdrage og beskytte ungerne, indtil de kan klare sig selv.

Den grå jaco er af natur meget sky og lader sjældent mennesker komme tæt på i naturen. De unge fugle må lære et komplekst sæt af færdigheder for at klare sig i naturen; de skal lære at finde og adskille spiseligt føde fra giftigt, at forsvare deres territorie og redehul samt at genkende og forsvare sig mod rovdyr m.m.

Denne intelligente papegøje er populær som kæledyr. Dette er en medvirkende årsag til, at de er klassificeret som truede, da op mod 21% af verdens vilde grå jacoer årligt bliver indfanget og solgt som kæledyr.

Quote

Vidste du, at...

"... den grå jaco benytter sig af en meget bred vifte af forskellige lyde og kald, når de kommunikerer med hinanden?"

Her er lidt fakta om Grå jaco

Hvor lang tid ruger den grå jaco?

Den grå jaco ruger på sine æg i 30 dage. Når hunnen ligger på rede, vil hannen fodre hende og holde vagt uden for redehullet. Når ungerne er klækket, vil både hannen og hunnen hjælpe til med at fodre, opdrage og beskytte dem indtil de kan klare sig selv.

Hvor mange æg lægger den grå jaco?

Den grå jaco lægger 3-5 æg.

Hvor længe lever en grå jaco?

23 år i naturen. Op til 60 år i fangenskab