HVAD SØGER DU?

Lær alt om...

Bongoantilopen

Bongoantilopen er den største og tungeste af alle skovantiloper, men også en af de smukkeste. Bongoantilopen har en flot rødbrun farve med hvide striber, og de let snoede horn kan blive op til 1 meter lange.

Værd at vide om BONGOANTILOPEN

Bongoantilopen er den største og tungeste af alle skovantiloper, men også en af de smukkeste. Bongoantilopen har en flot rødbrun farve med hvide striber, og de let snoede horn kan blive op til 1 meter lange. De flotte farver gør, at bongoerne kan camouflere sig i den mørke underskov. Bongoantilopen har selv svært ved at se i den tætte bevoksning men med de store tragtformede ører, kan den opfange selv de svageste lyde.

Bongoantiloper i fangenskab kan være tillidsfulde, men i naturen er de meget sky og flygter oftest ind i skoven ved den mindste tegn på fare. Ved flugt lægger bongoen hovedet tilbage for at forhindre hornene i at sidde fast i grene undervejs. Hos ældre bongoantiloper ses ofte to bare pletter på ryggen, idet hornene slider hårene væk under flugt.

Bongo antilopen lever af forskelligt plantemateriale, såsom blade og skud, men de indtager også jord og til tider brændt træ for at dække deres behov for mineraler. For at nå friske skud og blade i træerne er bongoen i stand til at stå på bagbenene og spise, men den kan også bruge de lange horn til at rive hele grene ned fra træerne.

Bongo antilopen er den eneste skovlevende antilope der ynder at leve i flokke. Oftest tæller flokkene kun en håndfuld individer, men flokke på helt op til 50 dyr er blevet set.

Er bongoantilopen truet?

Bjergbongoantilopen, som er den art Ree Park Safari arbejder med, er klassificeret af IUCN som kritisk truet. De trues primært af ulovlig jagt og habitatødelæggelse.

Previous Next

Her er lidt fakta om Bongoantilopen

Bongoantilopen opdeles i de to underarter: lavlandsbongo og bjergbongo, hvoraf særligt sidstnævnte er kritisk truet. Dette skyldes især skovhugst, landbrug, krybskytteri samt sygdomme. Tidligere brugte man skindet fra bongoantiloper til at lave bongotrommer af, hvoraf disse trommer har fået deres navn.

I Ree Park Safari arbejder vi med bjergbongoen (Tragelaphus eurycerus issaci). En underart der på nuværende tidspunkt kun formodes at bestå af ca. 100 individer, og populationen er stadig nedadgående. Bjergbongoen er dermed Ree Park Safaris absolut mest truede dyr.
Hvad spiser bongoantilopen?

Blade, skud og græs

Hvor mange kalve får bongoantilopen?

?

Hvor gammel bliver bongoantilopen?

Bongo antilopen bliver 18-20 år.

Quote

Vidste du, at...

"… skindet fra bongoantilopen traditionelt har været brugt som trommeskind i Vestafrika og har givet navn til bongotrommen?"