HVAD SØGER DU?

Samtykkeerklæring til foto lyd- og videooptagelse

I følge lovgivningen om brug af persondata, skal vi have samtykke for at må benytte foto, video- og lydoptagelser. Kravet gælder alene i forhold til portrætfotoet, hvor formålet er at vise foto, video eller lydoptagelse af en eller flere bestemte personer, og gælder ikke ift. situationsfotos, hvor det er aktiviteten eller en situation, der er det egentlige formål med fotoet. For at være sikre på, at vi overholder alle regler i Ree Park Safari ApS, skal vi derfor bede om samtykke til, at vi må benytte foto, video- og lydoptagelser optaget i forbindelse med besøg hos os.

Der modtages ikke betaling for Ree Park Safari ApS’ benyttelse.

Ree Park Safari ApS videresælger ikke foto, video- og lydoptagelser, men benytter alene disse til markedsføringsøjemed. Ree Park Safari ApS følger nedenstående etiske regler for brug af foto, video- og lydoptagelser:

1. Foto, video- og/eller lydoptagelser anvendes kun i arbejdsmæssig sammenhæng, herunder til visning på internettet, de sociale medier, TV samt til præsentationsbrug og anden markedsføring.
2. Foto, video- og/eller lydoptagelse må ikke kunne opleves som krænkende for personen på fotoet eller pårørende.
3. Hvis personen på fotoet eller pårørende ønsker foto, video- og/eller lydoptagelse fjernet, sker dette omgående, dog ikke for allerede trykt materiale.

Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig meddelelse med begrundelse om hvorfor til Mariane Øvall, mariane.oevall@reepark.dk i Ree Park Safari ApS, hvorefter vi hurtigst muligt vil fjerne dette fra materiale og medier i det omfang det er muligt. Vi gør opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer fotos fra hjemmesider, hvilket betyder, at selv om Ree Park Safari ApS fjerner fotos og videoer fra hjemmesiden, kan foto i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine.