HVAD SØGER DU?

Donér penge til projekter for naturbevarelse

Køb af land PLOT 92

Vidste du at…
…vi med din hjælp, kan opkøbe og bevare 50 m² vild natur i Masai Mara, for bare 100,-kr.?

Send dit bidrag til Ree Park Safaris naturbevarelse fond, Karen Blixen Camp Trust, via MobilePay: 113377

Læs mere om projektet

MARA ELEPHANT PROJECT

Vidste du at….
…du for 100,- kr. kan sikre en hel dagsløn til én af Mara Elephant Projects rangere?

Send dit bidrag til Ree Park Safaris naturbevarende fond, Karen Blixen Camp Trust, via MobilePay: 270067

Læs mere om projektet

MARA NORTH CONSERVANCY DOG PROJECT

Vidste du at…
…du kan gøre en stor forskel, både for masaiernes vagthunde, men også for Masai Maras vilde dyreliv, ved at donere 60,- kr. til en vaccine/sundhedsbehandling?

Send dit bidrag til Ree Park Safaris naturbevarende fond, Karen Blixen Camp Trust, via MobilePay: 801290

Læs mere om projektet

PLANTNING AF TRÆER I MASAI MARA

Vidste du…
...at vi, med din hjælp, kan plante 5 træer i Masai Mara for bare 20,- kr.?

Send dit bidrag til Ree Park Safaris naturbevarende fond, Karen Blixen Camp Trust, via MobilePay: 113377

Læs mere om projektet

PLANTNING AF TRÆER I MASAI MARA

Op til 80 % af den oprindelige træbeplantning i Masai Mara er forsvundet.

Træbeplantning er primært forsvundet, fordi den voksende befolkning i området fælder træer til byggematerialer og brændsel.
Det betyder, at mikroklimaet ændres, når der ikke er skove, hvor skyerne kan fortættes og regnen falde. Derfor bliver området mere udsat for lange perioder med tørke, og når regnen falder, så er der ikke rødder og træer til at holde på den frugtbare overfladejord, som ellers er i fare for at skylle væk.

SEEDBALLS - FRØBOMBER

I Kenya har mængden af trækuls fremstilling været stærkt stigende igennem en årrække. Fattige bønder har udnyttet, at der har været manglende retningslinjer for skovhugst. Den umiddelbare adgang til at kunne genererer en indtægt på et marked med stor efterspørgsel har gjort meget stort indhug på landets skovarealer. Derudover har staten ikke grebet ind overfor denne skovhugst.
Det har selvsagt stor betydning for den naturligt forekommende flora og fauna, da både klima og naturtype ændre sig dramatisk med skovens borthugst.

I randområderne nær Masai Mara ligger en række bjerge og kløfter som igennem tiden har dannet tætte skovbevoksninger og et deraf varieret plante- og dyreliv.
Områdets store menneskelige tilvækst som i øjeblikket fordobles på en 10 årig periode har givet et enormt pres på naturen og afskovningen er et direkte resultat heraf.

Sammen med de globale klimaforandringer, som giver større og mere ekstreme udsving i vejret, bliver området mere goldt. Dyrene i området lever af bl.a. bladene på træerne i de perioder af året, hvor der ikke er så meget føde (typisk lige før regntiden)

Derfor er det vigtigt, at vi får genskabt den vegetation, som tidligere var en naturlig del af Masai Mara.

Træerne plantes som seedballs, dvs. frø fra naturligt forekommende træer i området som sås ud, med en lille gødnings pille vedhæftet.

90% af de seedballs, vi sår ud i området, bliver til træer, som er 1,5 – 2 meter høje i løbet af 3 – 5 år.
Målet er at plante 1.000.000 træer i 2020.

Plot 92

I Masai Mara findes der et frodigt landområde, der kaldes Plot 92.

Mission
Dette jordstykke dækker et område på 92 acres, hvilket svarer til knap 400.000 m², der hurtigst muligt skal opkøbes og registreres til naturbeskyttelsesområde.
Hvorfor?

Kun ved at opkøbe jorden kan vi sikre, at den forbliver vild natur.

Frygten er at private vil opkøbe jorden og omdanne den til landbrug, golfbaner eller store hoteller. Dét vil være katastrofalt for det oprindelige vilde dyreliv, som herved vil få ødelagt deres leveområder.

Hvis vi opkøber jorden vil den blive registreret som et naturbevarelsesområde, og vil derfor udelukkende kunne bruges af det oprindelige vilde dyreliv.

Plot 92 vil dermed kunne fortsætte med at være en oase og et fristed for mange sjældne dyre- og plantearter.

Hvordan?

Målet er at opkøbe hele Plot 92, så det kan henligges til naturbeskyttelsesområde.

Herved sikrer vi, at dette område holdes som vild natur med så lidt menneskelig indblanding som overhovedet muligt.

Fraværet af mennesker, kombineret med gode skjulesteder, gør blandt andet Plot 92 til et kendt og foretrukket yngleområde for en af Maras løveflokke.

Med opkøb af jord i dette område sikrer vi ikke bare løvernes fortsatte eksistens, men også al det øvrige vilde plante- og dyreliv, fra de største elefanter til de mindste fugle.

Mara elephant project

Mission

Det er vores mål at kunne yde en hurtig indsats både i kampen mod krybskytter og ulovlig skovhugst, men også i det store forebyggende arbejde med at undgå konflikter mellem det vilde dyreliv og den lokale befolkning.

Hvorfor?

Det anslås, at der dræbes en elefant af krybskytter hvert 15. minut i Afrika. Med den fart vil de afrikanske elefanter være uddøde i løbet af 10-15 år. I 2013 alene blev 35.000 afrikanske elefanter dræbt af krybskytter.

Mara Elephant Project fik i 2015 doneret en helikopter af Karen Blixen Camp og Ree Park Safari. Den har enorm betydning for MEPs bevarelsesarbejde i Masai Mara, hvor den er i luften ca. 350 timer om året. Det svarer til knap 1 times udrykning pr. dag i gennemsnit.

Ud over at rykke ud for at jage krybskytter, og for at mægle i konflikten mellem de lokale og elefanterne kan opgaverne også bestå i flytning af materiel og transport af mandskab.
I særlige tilfælde er der blevet fløjet bl.a. elefantunger til et hjælpecenter, der tager sig af dem. Det sker eksempelvis hvis moderen er blevet dræbt af krybskytter.

Takket være helikopteren og overvågning med særlige GPShalsbånd på særligt udvalgte elefanter, er der sket en reduktion af krybskytteri på elefanter, i området omkring Karen Blixen Camp, med hele 95%.

Krybskytter dræber dog stadig op til 10 elefanter i området hvert år, så indsatsen fortsætter ufortrødent.

Helikopteren bruges i jagten på krybskytter i området, hvilket har reduceret responstiden betragteligt.

Tidligere kunne det tage helt op til 4 timer at rykke ud til de svært fremkommelige områder. Nu kan en patrulje være fremme på bare ca. 20 minutter.

Det er ikke kun elefanter, som får hjælp under vores helikopterprogram. Også næsehorn, løver mv. har fået støtte fra luften i form af Karen Blixen Camp Trusts helikopter.

Under overflyvningerne holder helikopterpiloten øje med alt mistænkeligt i området.

Skulle man f.eks. få øje på ulovlig træhugst, kvæg på afveje, eller lignende ting, som rangerkorpset skal tage sig af, sendes GPS-positionen direkte til hovedkvarteret, så der hurtigt kan rykkes ud.

Hvordan?


Vi vil arbejde for fortsat at holde MEP’s uundværlige helikopter i luften, samt at bevare det uundværlige Rangerkorps, som er helt i front i kampen for naturbevarelse i Masai Mara, Kenya.

MARA NORTH DOG PROJECT

MISSION

Det helt store mål med Mara North Conservancy Dog Project er at sikre en sund og begrænset bestand af tamhunde i Mara, som ikke udgør en potentiel smittekilde af sygdomme til områdets vilde dyreliv.
Hvorfor?

Tamhunden er en fast del af Masaiernes liv. Den fungerer som advarselssignal og er med til at beskytte husdyrene, når løver og andre større rovdyr nærmer sig landsbyen. Tamhundene trives faktisk så godt i dette job, at de efterhånden er blevet for mange, alt for mange.

Der er indtil flere helt store udfordringer med de talrige mere eller mindre tamme hunde. Mange af hundene får i stor udstrækning lov til at passe sig selv, hvilket resulterer i rigtig mange hvalpe, samt underernærede og syge dyr.

Sygdomme som for eksempel hundegalskab og hundesyge kan smitte fra de omstrejfende hunde, til områdets naturlige dyreliv. Her kan det blandt andet smitte til ræve, sjakaler, men også til mange andre pattedyrsarter, som ikke tilhører hundefamilien, heriblandt til mennesker.

På nuværende tidspunkt udgør de mange hunde, den største gruppe af rovdyr i Masai Mara. Dét giver rigtig store udfordringer for det vilde dyreliv – ikke bare for de byttedyr som hundene æder, men også for de andre rovdyr som hundene kommer til at konkurrere om føden med.

Hvordan?

Vi arbejder på at få kontrol over tamhundenes antal og sundhedstilstand igennem vaccinationsprogrammer, kastration, sterilisation og oplysningskampagner.
Første mål er at give sundhedsbehandlinger til, samt at få vaccineret 75% af områdets hunde. Herved vil så stor en del af hundene være immune overfor smitsomme sygdomme, at risikoen for udbrud af store epidemier er minimal.