HVAD SØGER DU?

For dyrenes bevarelse

En stor del af arbejdet i Ree Park Safari består i at yde en aktiv indsats for bevarelsen af udryddelsestruede dyr.

Samarbejde på tværs af landegrænser

Mange af de udryddelsestruede dyr indgår i specielle avlsprogrammer, i daglig tale kaldet ESB og EEP. Dette samarbejde foregår på tværs af landegrænser og på tværs af dyreparker, som et seriøst planlagt avlsarbejde koordineret internationalt.

De mange dyr i Ree Park Safari, som indgår i dette avlsarbejde, kan for de fleste arters vedkommende opleves af publikum under deres besøg i safariparken, men en del af avlsarbejdet finder sted bag kulisserne, fordi visse dyrearter, som f.eks. sandkatte og geparder, kræver særlige forhold.

Internationale avlsprogrammer

Når Ree Park Safari yder en indsats for verdens truede dyr, så foregår det i samarbejde med andre danske og europæiske aktører indenfor branchen.

Når du besøger parken vil du af og til støde på forskellige forkortelser, fx EEP og ESB. Begge dele fortæller noget om det bagvedliggende arbejde.

ESB er en forkortelse af European Stud Book. Det vil sige en europæisk stambog, som føres for en dyreart.

EEP er en forkortelse af European Endangerede Species Program. Det vil sige det officielle europæiske avlsprogram til bevarelse af truede dyrearter.
ESB og EEP i praksis

De europæiske zoologiske haver laver et stort arbejde bag kulisserne for at bevare truede dyrearter. Til årlige konferencer vurderes situationen for de forskellige dyrearter, ud fra forskning, reelle tal og tidligere erfaringer. Er en dyreart ved at være truet bliver den f.eks. i første omgang klassificeret til at være en ESB art. I praksis betyder det særligt fokus på arten.

EEP koordinatoren bestemmer bl.a. hvilke individer der skal parres, og hvilke dyr der skal flyttes fra den ene zoo til den anden. Således bestemmer f.eks. Ree Park Safari ikke selv hvilke EEP dyr vi har her i parken, det bestemmes af koordinatoren. Man kan sige, at grænserne mellem de enkelte zoologiske haver ophøjes og ingen ejer de enkelte dyr.

Quote

Vidste du, at...

"... dyrene placeres efter hvad der er bedst for arten - og ikke af hensyn til den enkelte zoo?"

Dyr under ESB 

European Stud Book

Katta lemur

Gulstrubet mår

Marabu stork

Sydlig hornravn

Previous Next

Dyr under EEP

European Endangerede Species Program

Efter at have været ESB dyr et stykke tid, kan arten ophøjes til en EEP art, hvis det vurderes, at arten bliver ved med at været truet og tendensen for arten går i negativ retning. I praksis betyder det, at der laves et decideret planlagt avlsarbejde for arten. Et avlsarbejde som oftest går på tværs af de zoologiske haver. For hver EEP dyreart er der én koordinator, som er tovholder for avlsarbejdet.

Rød vari lemur
Rosa pelikan
Dødningehovedabe
Hvidhåndet gibbon
Gepard
Leopard
Vildhund
Onager
Sort næsehorn
Sandkatte
Vildhunde
Vicunja
Rothschild giraf
Bongo antilope
Rød panda

Se alle dyrene i Ree Park

Ree Parks værdier

En stor del af arbejdet i Ree Park Safari består i at yde en aktiv indsats for bevarelsen af udryddelsestruede dyr.
Oplev Ree Park Find oplevelser
Naturbevarelse Ree Park Safari arbejder derfor med bevarelse ikke blot i og omkring safariparken, men også ude i den rigtig vilde natur i Masai Mara i Kenya. Læs om arbejdet med naturbevarelse