Plantning af træer i Masai Mara

Plantning af Træer

 

Vidste du…

...at vi, med din hjælp, kan plante 5 træer i Masai Mara for bare 20,- kr.?

Send dit bidrag til Ree Park Safaris naturbevarende fond, Karen Blixen Camp Trust, via MobilePay: 113377

Plantning af træer i Masai Mara

Op til 80 % af den oprindelige træbeplantning i Masai Mara er forsvundet. 

Træbeplantning er primært forsvundet, fordi den voksende befolkning i området fælder træer til byggematerialer og brændsel.
Det betyder, at mikroklimaet ændres, når der ikke er skove, hvor skyerne kan fortættes og regnen falde. Derfor bliver området mere udsat for lange perioder med tørke, og når regnen falder, så er der ikke rødder og træer til at holde på den frugtbare overfladejord, som ellers er i fare for at skylle væk.

 

SEEDBALLS - frøbomber

I Kenya har mængden af trækuls fremstilling været stærkt stigende igennem en årrække. Fattige bønder har udnyttet, at der har været manglende retningslinjer for skovhugst. Den umiddelbare adgang til at kunne genererer en indtægt på et marked med stor efterspørgsel har gjort meget stort indhug på landets skovarealer. Derudover har staten ikke grebet ind overfor denne skovhugst.
Det har selvsagt stor betydning for den naturligt forekommende flora og fauna, da både klima og naturtype ændre sig dramatisk med skovens borthugst.

I randområderne nær Masai Mara ligger en række bjerge og kløfter som igennem tiden har dannet tætte skovbevoksninger og et deraf varieret plante- og dyreliv.
Områdets store menneskelige tilvækst som i øjeblikket fordobles på en 10 årig periode har givet et enormt pres på naturen og afskovningen er et direkte resultat heraf.

Sammen med de globale klimaforandringer, som giver større og mere ekstreme udsving i vejret, bliver området mere goldt. Dyrene i området lever af bl.a. bladene på træerne i de perioder af året, hvor der ikke er så meget føde (typisk lige før regntiden)

Derfor er det vigtigt, at vi får genskabt den vegetation, som tidligere var en naturlig del af Masai Mara.

Træerne plantes som seedballs, dvs. frø fra naturligt forekommende træer i området som sås ud, med en lille gødnings pille vedhæftet.

90% af de seedballs, vi sår ud i området, bliver til træer, som er 1,5 – 2 meter høje i løbet af 3 – 5 år.
Målet er at plante 1.000.000 træer i 2020

 

Donér Mobilepay 113377


Vidste du…

...at vi, med din hjælp, kan plante hele 100 træer i Masai Mara for bare 25,- kr.?

Send dit bidrag til Ree Park Safaris naturbevarende fond, Karen Blixen Camp Trust, via MobilePay: 113377

planlæg din dag

Dit program
18. august 2017
Der er ikke tilføjet noget til dit program endnu. Du kan planlægge hele din Ree Park dag ved at tilføje aktiviteter til dit program.
    Hent program