Ree Park - Danmarks bedste oplevelse

Ree Park er nomineret til Danmarks bedste oplevelse.

Tusind tak for nomineringen, hjælp os med at vinde.

Stem og vind præmier for 25.000 kr. 

HVAD SØGER DU?

Center for organisationsudvikling

Gruppe og Teamudvikling

Center For Organisationsudvikling tilbyder teamudviklingsforløb til virksomheder og organisationer ud fra et enkelt og operationelt koncept, MRPROF, med skærpet fokus på implementering og løbende opfølgning.

Teamudvikling og teambuilding hos Carsten Brandt

Det er i dag et faktum, at dårlig trivsel er en af hovedårsagerne til:

  • øget sygefravær
  • nedsat kreativitet
  • høj personaleomsætning og øgede udgifter
  • lav produktivitet
  • ringere kvalitet af arbejdet
  • samarbejdskonflikter


Elementer, der gør, at trivsel og investeringen i teamudvikling/teambuilding er et vigtigt samtaleemne, hvis man taler om økonomi og økonomiske tab i en virksomhed – for har man råd til at lade være?

Emnet ’trivsel’ er for mange også blevet omdrejningspunktet når det kommer til jobsøgning. Det er i stigende grad blevet normalt, at jobkandidater sparrer med ansatte/tidl. ansatte for at får en fornemmelse af arbejdsklimaet i en virksomhed. Og netop dét har en stor indvirkning på, hvorvidt en virksomhed er i stand til at tiltrække de rette jobkandidater.

Trivsel

Elementer, der gør, at trivsel og investeringen i teamudvikling/teambuilding er et vigtigt samtaleemne, hvis man taler om økonomi og økonomiske tab i en virksomhed – for har man råd til at lade være?
Emnet Trivsel

Emnet ’trivsel’ er for mange også blevet omdrejningspunktet når det kommer til jobsøgning. Det er i stigende grad blevet normalt, at jobkandidater sparrer med ansatte/tidl. ansatte for at får en fornemmelse af arbejdsklimaet i en virksomhed. Og netop dét har en stor indvirkning på, hvorvidt en virksomhed er i stand til at tiltrække de rette jobkandidater.

Trivsel kommet øverst på agendaen

Derfor er trivsel kommet øverst på agendaen – ikke bare for mange virksomheder, men også blandt medarbejdere og potentielle jobkandidater. Det gør teamudvikling og teambuilding til en uundværlig investering! Det hjælper bl.a. med at integrerer trivsel som en del af virksomhedens overordnede strategi og styrker båndet mellem de ansatte til en grad, der er til at føle på.

Udvikling af teamet

I samarbejde med den tidligere reserveofficer og leder af en NATO-enhed, Carsten Brandt, tilbyder vi teamudvikling og teambuilding i Ree Parks Center For Organisationsudvikling (CFO). Her kan I få en styrket jeres trivsel og samarbejde igennem;

Teambuilding
Teamtræning
Teamudvikling og sparring
Selvstyrende grupper
High Performance Team
Tavlemøder
Team-effekt-målinger
Teamprofilanalyser

CFO drevet af Carsten Brandt

Carsten har, foruden sin imponerende militærkarriere hos NATO, været ansat i Coca-Cola, hvor han i 11 år var beskæftiget inden for salg, marketing og service på både medarbejder- og ledelsesniveau.

Derudover, er han mentaltræner for både topatleter og hold, f.eks. inden for golf, skydning, badminton, ridning, Militær 5-kamp m.fl. Sideløbende med erhvervskarrieren dyrker Carsten selv sport på top-eliteplan, som riffelskytte på det danske landshold, hvor han i 2021 kan fejre sit 40 års jubilæum. Han er også regerende verdensmester, uofficiel verdensrekordholder og indehaver af 6 danske rekorder, foruden at have vundet over 70 danske mesterskaber. Carsten er endvidere også tidligere racerkører.

Indenfor teamudvikling og teambuilding, kombinerer Carsten sine to karrierespor og bidrager med dybdegående viden omkring de strategiske, taktiske og operationelle niveauer, der er i en virksomhed og hvad de kræver af et team og de ansatte individuelt. Herudover, også de mentale og teamorienterede øvelser og initiativer, der har haft stor betydning for niveauet af succes for hans militærenhed i NATO-regi.

Forløb hos Carsten Brandt

Et forløb med teamudvikling eller teambuilding er bygget op omkring seks faser, der udgøre konceptet MRPROF. MRPROF er et specialdesignet framework, gør os i stand til, at kunne dokumentere effekten af jeres forløb og på den måde sikrer vi, at I kan se værdien af jeres investering i et samarbejde med Carsten hos Ree Parks Center For Organisationsudvikling (CFO).

De seks faser i MRPRO

Mål: Formål og mål med udviklingsforløbet defineres.

Research: Undersøgelse af det aktuelle udviklingsstadie. Der benyttes tests og analyser samt interviews.

Paratgørelse: Målet med det videre forløb synliggøres overfor deltagerne, og forventningerne afstemmes.

Realisering: Fasen for synliggørelse og træning. Der skelnes mellem følgende aktivitetsformer: foredrag, endagsaktiviteter og events, seminarer, kurser. Efter aktiviteten udfærdiges en handlingsplan, der skal sikre, at læringen omsættes til udvikling på arbejdspladsen.

Opfølgning: I perioden fra Realisering og til Fastholdelse, foretages en struktureret og målrettet opfølgning i forhold til implementering.

Fastholdelse: På et møde med deltagerne afdækkes udviklingen og effekten af udviklingsforløbet med effektmålingsredskaber som f.eks. trivselsundersøgelse (for organisationen) og teamanalyse (teamudvikling). Handlingsplanerne evalueres og justeres mhp. at sikre fortsat udvikling.

Book teambuilding

Forespørgsel
Kontaktoplysninger