HVAD SØGER DU?

Center for organisationsudvikling

Ledelsesudvikling

Center For Organisationsudvikling tilbyder ledelsesudviklingsforløb til virksomheder og organisationer ud fra et enkelt og operationelt koncept, MRPROF, med skærpet fokus på implementering og løbende opfølgning.

Organisationsudvikling hos Carsten Brandt

I dag stilles der store krav til den moderne chef og/eller leders kompetencer. De skal, i deres ledelsesstil både udvise robusthed, stor forandringsvillighed, fleksibilitet og øget indsigt i- og forståelse for de "bløde" områder og værdier. Alt sammen, for at kunne udvikle og fastholde kompetente og ansvarlige medarbejdere.

Det betyder for mange, at presset omkring, at sikre medarbejdernes trivsel og udvikling, er øget markant og dermed også niveauet af stress hos den enkelte leder.

Derfor er det en god investering, at indgå i et professionelt ledelsesudviklingsforløb hos Ree Parks Center For Organisationsudvikling (CFO).

CFO drevet af Carsten Brandt

CFO bliver drevet af Carsten Brandt, der som reserveofficer har været udstationeret som leder af en NATO-enhed på Balkan. Hans koncept omkring ledelsesudvikling, er bygget op omkring seks faser (mål, research, paratgørelse, realisering, opfølgning, fastholdelse), der tilsammen udgøre MRPROF.

MRPROF garanterer tydelige og mærkbare resultater, der sikrer, at I opnår en mere effektiv og robust ledelse, der er i stand til at imødekomme de krav, der er til moderne ledelse i dag, uanset om det er indenfor bestyrelsesarbejde, projektledelse eller lign..

Derudover er vi, med MRPROF, også i stand til at dokumentere effekten af jeres forløb og dermed sikre, at I kan se værdien af jeres investering i ledelsesudvikling hos Ree Parks Center For Organisationsudvikling faciliteret af Carsten Brandt.

Vi tilbyder ledelsesudvikling og træning inden for:

Bestyrelsesarbejde
Senior Management udvikling, træning og sparring
Lederudvikling og træning
Lederuddannelse
Ledercoaching og sparring
Lederen som mentaltræner
Projektledelse
Synlig ledelse
Forandringsledelse
Situationsbestemt ledelse

Forløb med lederudvikling

Et lederudviklingsforløb er bygget op omkring seks faser, der udgøre konceptet MRPROF. Dette specialdesignet framework, gør os i stand til, at kunne dokumentere effekten af jeres forløb. På den måde sikrer vi, at I kan se værdien af jeres investering i et samarbejde med Carsten hos Ree Parks Center For Organisationsudvikling.
Strategiplan

Sammen med ledelse og HR-afdeling opstilles en strategiplan for gennemførelse af et forløb, der skal hjælpe med at sikre f.eks fastholdelse af kompetente ledere og medarbejdere, nedbringelse af sygefravær, øget trivsel på arbejdspladsen og kompetenceudvikling via uddannelse.

Organisationsudviklingsforløb

Et organisationsudviklingsforløb er bygget op omkring seks faser, der udgøre konceptet MRPROF. Dette specialdesignet framework, gør os i stand til at kunne dokumentere effekten af jeres forløb og sikrer, at I kan se værdien af jeres investering i et samarbejde med Carsten hos Ree Parks Center For Organisationsudvikling (CFO).

De seks faser i MRPRO

Mål: Formål og mål med udviklingsforløbet defineres.

Research: Undersøgelse af det aktuelle udviklingsstadie. Der benyttes tests og analyser samt interviews.

Paratgørelse: Målet med det videre forløb synliggøres overfor deltagerne, og forventningerne afstemmes.

Realisering: Fasen for synliggørelse og træning. Der skelnes mellem følgende aktivitetsformer: foredrag, endagsaktiviteter og events, seminarer, kurser. Efter aktiviteten udfærdiges en handlingsplan, der skal sikre, at læringen omsættes til udvikling på arbejdspladsen.

Opfølgning: I perioden fra Realisering og til Fastholdelse, foretages en struktureret og målrettet opfølgning i forhold til implementering.

Fastholdelse: På et møde med deltagerne afdækkes udviklingen og effekten af udviklingsforløbet med effektmålingsredskaber som f.eks. trivselsundersøgelse (for organisationen) og teamanalyse (teamudvikling). Handlingsplanerne evalueres og justeres mhp. at sikre fortsat udvikling.