Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling

Center For Organisationsudvikling tilbyder ledelsesudviklingsforløb til virksomheder og organisationer ud fra et enkelt og operationelt koncept, MRPROF, med skærpet fokus på implementering og løbende opfølgning.

Ledelsesudvikling

I dag stilles der store krav til den moderne chef og/eller leders kompetencer. De skal, i deres ledelsesstil både udvise robusthed, stor forandringsvillighed, fleksibilitet og øget indsigt i- og forståelse for de "bløde" områder og værdier. Alt sammen, for at kunne udvikle og fastholde kompetente og ansvarlige medarbejdere.

Det betyder for mange, at presset omkring, at sikre medarbejdernes trivsel og udvikling, er øget markant og dermed også niveauet af stress hos den enkelte leder.

Derfor er det en god investering, at indgå i et professionelt ledelsesudviklingsforløb hos Ree Parks Center For Organisationsudvikling (CFO).

CFO bliver drevet af Carsten Brandt, der som reserveofficer har været udstationeret som leder af en NATO-enhed på Balkan. Hans koncept omkring ledelsesudvikling, er bygget op omkring seks faser (mål, research, paratgørelse, realisering, opfølgning, fastholdelse), der tilsammen udgøre MRPROF. 

MRPROF garanterer tydelige og mærkbare resultater, der sikre, at I opnår en mere effektiv og robust ledelse, der er i stand til at imødekomme de krav, der er til moderne ledelse i dag, uanset om det er indenfor bestyrelsesarbejde, projektledelse eller lign..

Derudover er vi, med MRPROF, også i stand til at dokumentere effekten af jeres forløb og dermed sikre, at I kan se værdien af jeres investering i ledelsesudvikling hos Ree Parks Center For Organisationsudvikling faciliteret af Carsten Brandt. 

Vi tilbyder ledelsesudvikling og træning inden for:

 • Bestyrelsesarbejde
 • Senior Management udvikling, træning og sparring
 • Lederudvikling og træning
 • Lederuddannelse
 • Ledercoaching og sparring
 • Lederen som mentaltræner
 • Projektledelse
 • Synlig ledelse
 • Forandringsledelse
 • Situationsbestemt ledelse

 

Forløb med lederudvikling

Et lederudviklingsforløb er bygget op omkring seks faser, der udgøre konceptet MRPROF. Dette specialdesignet framework, gør os i stand til, at kunne dokumentere effekten af jeres forløb. På den måde sikrer vi, at I kan se værdien af jeres investering i et samarbejde med Carsten hos Ree Parks Center For Organisationsudvikling.

De seks faser i MRPRO

Mål: Formål og mål med udviklingsforløbet defineres.

Research: Undersøgelse af det aktuelle udviklingsstadie. Der benyttes tests og analyser samt interviews.

Paratgørelse: Målet med det videre forløb synliggøres overfor deltagerne, og forventningerne afstemmes.

Realisering: Fasen for synliggørelse og træning. Der skelnes mellem følgende aktivitetsformer: foredrag, endagsaktiviteter og events, seminarer, kurser. Efter aktiviteten udfærdiges en handlingsplan, der skal sikre, at læringen omsættes til udvikling på arbejdspladsen.

Opfølgning: I perioden fra Realisering og til Fastholdelse, foretages en struktureret og målrettet opfølgning i forhold til implementering.

Fastholdelse: På et møde med deltagerne afdækkes udviklingen og effekten af udviklingsforløbet med effektmålingsredskaber som f.eks. trivselsundersøgelse (for organisationen) og teamanalyse (teamudvikling). Handlingsplanerne evalueres og justeres mhp. at sikre fortsat udvikling.

 

Interesseret i at styrke din ledelse? Så skriv til os nedenfor.

Carsten Brandt
Kontakt
Carsten Brandt, Chefkonsulent

Vi har samlet nogle af de

førende eksperter inden for temaerne:

• Bestyrelsesarbejde • Senior Management udvikling, træning og sparring • Lederudvikling og træning • Lederuddannelse • Ledercoaching og sparring • Lederen som mentaltræner • Projektledelse • Synlig ledelse • Forandringsledelse • Situationsbestemt ledelse Ligger det ledelsesmæssige behov for udvikling ikke indenfor ovenstående kategorier, har vi nogle dygtige samarbejdspartnere, som kan hjælpe.

Bliv kontaktet

Gruppe- & teamudvikling

Vi tilbyder også gruppe- & teamudvikling

Læs mere om gruppe- & teamudvikling

planlæg din dag

Dit program
18. august 2017
Der er ikke tilføjet noget til dit program endnu. Du kan planlægge hele din Ree Park dag ved at tilføje aktiviteter til dit program.
  Hent program